Pages Menu
Categories Menu

Popracuj nad mozgiem

Popracuj nad mózgiem

Pośród wielu metod nauki, warto zapoznać się z pojęciem mnemotechniki. Oznacza ono metody poprawiania i porządkowania ludzkiej pamięci. W wyniku wielu badań i doświadczeń, opracowano szereg metod, które działają praktycznie na każdego. Nazwa „mnemotechnika”, również zwana mnemoniką, ma swój źródłosłów w greckim słowie „mneme”, czyli pamięć. Podobnie jak stare jest to słowo, tak i różnego rodzaje techniki ćwiczące pamięć, znamy od wielu lat. W końcu nawet w wydanie własnej książki starożytności funkcjonowały szkoły, w których kładziono nacisk na pamięć, choćby ze względu na brak trwałych nośników informacji. Nawet, jeśli opuściliśmy już szkołę, dobra pamięć jest nam niezbędnie potrzebna. W dobie komputerów i powszechnej informatyzacji, mamy do spamiętania wiele dziesiątek haseł, pinów, numerów telefonów etc.

Dzięki regularnym ćwiczeniom i świadomym działaniom rozwijającym nasz mózg, możemy wprowadzić do naszego życia ład. Mnemotechniki to jednak nie tylko pamięć. Możemy pracować nad naszym skupieniem, spokojem pracy. Warto zapoznać się z tematem, zwłaszcza, że obecnie techniki pamięci są niezwykle popularne.

Artykuł dzięki: